Begrepet "datsja" er hentet fra Russland. En datsja var kolonihagen de fleste østeuropeere fikk tilgang til under Sovjettiden. Kjøkkenhagen med den lille hytta og badstuen, var ferieparadiset og det viktigste spiskammeret for familier i matknappe tider. Her lærte man av hverandre hvordan man kunne få mest mulig ut av hver kvadratmeter jord, og hvordan man best kunne lagre, tilberede og konservere markens og naturens grøde. En hardt tilkjempet, men rik og bærekraftig arv. 

Vi ønsker å være en bro mellom dine og våre egne parsell- og kjøkkenhage erfaringer, nye landsmenns impulser fra andre himmelstrøk og Øst-Europas fortsatt rike og levende datsjakultur. Til glede nå, - og til nytte for andre tider.

 

 

 

 

DSC04867.JPG

Datsja er et norsk foretak drevet av Barbro og Anders Nordrum. Anders er utdannet gartner og pedagog. Foretakets formål er å formidle kunnskap, beredskapsfrø og andre produkter knyttet til det å dyrke grønnsaker nå - eller i en annen tid.

Anders har gjennom sine 22 år ved Gjennestad gartnerskole og 8 år som gartner og formidler av kunnskap om grønnsaksdyrking til fengselsinnsatte, opparbeidet en bred kunnskap om dyrking av matvekster. 

Gjennom oppveksten ble både Barbro og Anders introdusert for dyrking i sine foreldres grønnsakshager og potetåkre. De siste 30 årene har de to dyrket, prøvd ut og erfart gjennom kjøkkenhage sin - først i Vestfold og nå de siste årene i Valdres.