Tanker bak beredskapshagen

TvHelse sendte dette innslaget om tankene bak Datsja og beredskapshagen. Sett med våre øyne, en oversiktlig innføring i det vi ønsker å formidle kunnskap om. 200m2 kjøkkenhage er på ingen måte nok, men vil være et viktig bidrag inn i en husholdning.

Film av TvHelse

Gartner Anders Nordrum