Kjøkkenhagen som matvareberedskap

Vi tror at alle kan lære nok om dyrking, høsting og lagring til å bidra med en betydelig egenproduksjon av grønnsaker - om vi skulle oppleve perioder med redusert mattilgang. Det vi trenger er kunnskap, en plen eller et annet jordstykke, en spade og frø.

Alle kan

Vi så det i Norge under siste verdenskrig, og vi vet at mye av matvareberedskapen i det gamle Sovjet, og nå i Østeuropa, er tuftet på produksjon i datsjaene (småhagene).

Vårt mål gjennom Datsja er å samle kunnskap om hvordan din og min plen kan gjøres om til produktive kjøkkenhager  -  om behovet skulle oppstå. 

Ønsket er å belyse hvordan man ved å høste fra tilgjengelige kvadratmetre rundt huset, i en parsell, vann, sjø og skog, kan bidra til å sikre en større selvbergingsgrad. 

Vårt bidrag

I Datsja jobber vi med disse tilnærmingene til kjøkkenhagen som matvareberedskap:

  • Gjennom bloggen ønsker vi å være en plattform for deling av kunnskap om hvordan man kan dyrke, høste, sanke og lagre mat med enkle hjelpemidler. 
  • I vår egen hage dyrker vi denne sommeren, slik vi tror det kanskje må dyrkes, dersom man ikke har tilgang på annet enn en spade, en trillebåre og frø. Vi kaller dette prosjektet "beredskapshagen".
  • Vi selger spesialpakkede frøesker for nedfrysing og langtidslagring.
  • Vi ønsker å tilby kurs i dyrking, høsting og lagring. 

Alt om prosjektet Datsja kan du følge her på bloggen.

Håper vi er unødig bekymret

Forhåpentligvis vil vi ikke komme i en situasjon som krever tilskudd fra egen hage, men historien viser dessverre at mattilgangen svinger mye med klima, naturkatastrofer, befolkningsvekst, kriger, folkevandringer osv.

Det er under 1% sjanse for at huset brenner ned, allikevel har vi brannslukkningsapparat - i tilfelle. Hvordan sjansene er for globale utfordringer som kan påvirke matvarepriser og mattilgang på en alvorlig måte, er umulig å prosentberegne, men de er reelle. Vi ønsker ikke å krisemaksimere, men være med på å belyse og realitetsorientere.

I Norge har vi tidligere hatt en god matvaresikkerhet både gjennom en høy selvbergingsgrad i landbruk og fiskeri, kornlagre og gjennom en folkelig grunnkunnskap om høsting fra naturen og dyrking i kjøkkenhagen. Dette så vi tydelig under siste verdenskrig, da nesten alle hager var i bruk - ja til og med Frognerparken ble dyrket. På den måten holdt vi sulten på avstand og bevarte sosial ro i samfunnet.

Slik er det ikke lengre. I dag bygger vår matsikkerhet på at det dyrkes nok i verden, at produktene kan transporteres og at vi har råd til å kjøpe det vi trenger. Offisielle tall viser at Norge er et sted mellom 30 og 40 % selvberget. Allikevel er det mange lyspunkt, og flere forskere ser svært optimistisk på fremtiden, - la oss jobbe hardt for at de må få rett i sine positive analyser.

Andre, slike som Forsvaret, er mer betenkt, og mener den norske matvaresikkerheten er sårbar. La oss håpe deres bekymring forblir bare bekymring.

Kunnskap og frø

Med mine erfaringer gjennom 30 år som gartner, først ved Gjennestad Gartnerskole og nå i Kriminalomsorgen, og også som lærer i gartnerfag, har jeg en brukbar oversikt over hva som kan dyrkes under ulike norske forhold. Med enkle hjelpemidler kan vi få til betydelig egenproduksjon i hele landet. Begrensningen vil i en vanskelig situasjon være kunnskap og frø. Når vi deler våre erfaringer med hverandre, øker vi en felles kunnskapskonto, og dermed også matvaresikkerheten.

 

Gartner Anders Nordrum