Lin - landbasert Omega 3

Omega 3 er viktig - og for barn er det avgjørende for bl.a. hjernens utvikling. Hovedkilden til Omega 3 er for de fleste av oss fet fisk. I matknappe tider vil selvdyrket linfrø kunne bidra med å dekke mye av behovet. Vi ville lære mer, derfor hadde vi et forsøksfelt med lin i kjøkkenhagen vår sommeren 2015.

Oljelinprosjektet hjemme i Valdres sommeren 2015.

Oljelinprosjektet hjemme i Valdres sommeren 2015.

Linjordet

Mange lokale stedsnavn forteller om linens plass i tidligere tider. Linen måtte ha tidlig og varm jord for å nå frem til modning før sommeren var over, derfor fikk mange av de solvendte og lune jordlappene navn etter denne viktige planten. Selv her i Valdres peker  lokalnavn som Linjordet, på plantens tilstedeværelse i tidligere tider. Primært ble den dyrket for fibrenes skyld - sekundært for å skaffe frø til linoje for behandling av treverk og produksjon av maling.

Med bomullsimporten, tapte linen sin viktige plass som kulturplante i norsk landbruk. Nå vender sakte de himmelblå linåkrene tilbake i det norske landbruket, - og mer kan det bli.

To typer

En gang var lin - ved siden av ull, en av våre viktigste tekstilfibre. Når linen igjen sakte vender tilbake, er det nå mest med fokus på linfrøene. Erkjennelsen av frøenes positive innvirkning på fordøyelse og det høye innhold av sunne Omega 3 fettsyrer, gjør den sentral i manges kosthold. Denne utviklingen har igjen skapt grunnlag for foredling av linsorter med større frøproduksjon og mer olje. I dag er derfor lin delt inn i hovedgruppen fiberlin og oljelin.

Egen forening

Da vi i forberedelsene til Beredskapshagen våren 2015 jobbet med å finne ut av hva som kunne bli en ernæringsmessig utfordring for mennesker i matknappe tider, dukket bla Omega 3 fettsyre opp som et utsatt næringsemne.  Omega 3- produksjonen har stort sett maritime kilder, som fet fisk, - men hva om disse kildene av en eller annen grunn svekkes for store deler av befolkningen i perioder? 

Med det som utgangspunkt tok vi kontakt med lederen for norsk lindyrkerforening og ble enige om å bidra med jord til og stell av et av deres 4 forsøksfelt for oljelin. Valdres passet dessuten godt inn for en god geografisk spredning av feltene.

Norsk lindyrkerforening er i dag en aktiv gruppe med særlig fokus på å bevare og holde vedlike kunnskap om linproduksjon.

Forsøket

I forsøket var det tre oljelinsorter og en fiberlinsort. Fiberlin er godt kjent, og var derfor med som referanse sort. Utfordringen med oljelin er at planten trenger 120 vekstdøgn, mens fiberlin kan klare seg med 90. Hvorvidt antallet døgn stemmer, avhenger av bla gjennomsnittstemperatur og nedbør. Med såing 2 mai, gikk forsøket fint i Valdres, og vi kunne derfor levere frøkapsler til analyse av alle sortene ved sesongens slutt.

Er det realistisk?

Om en ensidig landbruksbasert produksjon av Omega 3 skulle bli nødvendig, kunne det feks være som følge av en større biologisk kollaps i havet eller pga store radioaktive utslipp, som forurenser det maritime miljøet, og gjør sjøvarer uegnet til menneskemat. Dette blir gjetting - det viktige er å belyse muligheter. 

Som gartner har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om, eller beregne hvor sannsynlig slike scenarier er. Mitt mål er å løfte frem og peke på alternativer om uhellet en gang skulle inntreffe. I det perspektivet tenker jeg at kunnskap om lindyrking, i liten og stor skala, er nyttig å ta med seg inn i fremtiden.

 

 

 

Gartner Anders Nordrum