Brenneslevann var jokeren

Ville brenneslevann og gressdekke gi nok plantenæring til Beredskapshagen? Svaret er så langt, et ganske tydelig ja. Vi kan mest sannsynlig fullgjødsle en kjøkkenhage med det som kan samles av gress og brennesle fra veikanter, plen og utmark.

Brennesle kan bety mye både som kosttilskudd og gjødsel.

Brennesle kan bety mye både som kosttilskudd og gjødsel.

Hagenær gjødsel

Målet har denne sommeren vært å kun gjødsle med det som kan hentes i trillebåravstand fra hagen. Vi prøver å finne ut hva en vanlig samfunnsborger kan klare å dyrke av egen mat, om vi en gang skulle bli nødt til det. Barbros og min tidsklemme har tvunget oss til å ta imot gress fra naboer, - men poenget er at brennesle og gressdekke gir god vekst.

Gress fra gode naboer ble kjærkomment. Sigfrid Nordfjellmark kan kunsten å mestre ljåen.

Gress fra gode naboer ble kjærkomment. Sigfrid Nordfjellmark kan kunsten å mestre ljåen.

Tomater er næringskrevende

Alle som har dyrket tomater, vet at plantene trenger mye næring, og at de fort viser symptomer på mistrivsel om noe mangler. Våre tomatplanter ble derfor delt i to grupper, der de fleste fikk en jordblanding av kjøkkenkompost, hagejord, opphakket høy og aske, mens de andre fikk vanlig gjødslet torvstrø. Begge gruppene fikk kun gjødselvann av brennesle en gang i uka - hele sommeren.

Gjennom sesongen har vi ikke sett merkbar forskjell på veksten i de to gruppene. Det er heller ikke registrert synlig næringsmangel. Riktignok var det en periode litt griffelråte, men det skyldtes ujevn vanning og rettet seg uten å måtte gi ekstra kalsium. 

Mot slutten har de vi dyrker utendørs, fått en del tørråte, men det er neppe påvirket av gjødslingen.

Det ble gode avlinger også på tomatene utendørs. Ingen synlig næringsmangel.

Det ble gode avlinger også på tomatene utendørs. Ingen synlig næringsmangel.

Purre og kålvekster

Purre er svært næringskrevende og får lett en litt lys bladfarge når det blir for lite kalium. Vi har aldri hatt så kraftige og grønnblå purreplanter som denne sommeren. Det samme gjelder kålvekstene. Indre skade pga bor-mangel fikk vi allikevel på kålrot, noe som sier oss at vi bør kjøpe inn og ha liggende et borpreparat i beredskap. (Felleskjøpet, Norgro, LOG).

Purre og rødbete i god vekst.

Purre og rødbete i god vekst.

Gulrot og rødbete

Disse så en periode ut til å få for mye gjødselvann, så vi reduserte på det. Rødbetene er uvanlig store, og vi lurer på hvordan det vil påvirke kvalitet og lagringsevne. Spørsmålet om lagringsevne skal vi komme tilbake til.

Brennesle er jokeren i næringsregnskapet

Brennesle er en næringskrevende plante og er nok mye av årsaken til at den gir så mye og riktig sammensatt plantenæring når den råtner ned. Vår konklusjon blir derfor at brenneslevann sammen med kompost, gressdekke, ren treaske og evt tang og tare, vil kunne bidra til gode avlinger, selv om kunstgjødsel, hønsepellets og møkk skulle bli vanskelig tilgjengelig i perioder.

Gartner Anders Nordrum