Kurs i beredskapshagen

Vi lever våre liv trygt i en matvare-overflod holdt oppe av en solid økonomi, olje, elektrisitet, rent vann, matvarer som kan transporteres jorda rundt, datateknologi, godt smittevern og fravær av krig. Dette er veldig bra. Men hva om noe av dette stabile glipper - hva om vi måtte dyrke mer av vår egen mat for en periode?

Før siste verdenskrig antas det at Norge var omkring 80% selvberget med ca 20% import. Da krigen kom falt mye av importen bort, samtidig som vi fikk invasjonsstyrker som også skulle ha mat. Ved å bruke ressursene godt og å dyrke opp grøntarealer, klarte vi oss allikevel - fordi folk kunne dyrking, og lanbrukets motor var hesten. I dag er selvbergingsgraden, ifølge det norske forsvaret, et sted mellom 30 og 40%. Jordbruket er drevet av traktor og elektrisitet og de fleste av oss vet ikke hvordan vi på en god kan måte kan forvandle plenen til en fruktbar kjøkkenhage uten å måtte ty til innkjøpte hjelpemidler fra et hagesenter.

Med kursene og foredragene vi holder i vår, ønsker vi å formidle kunnskaper og erfaringer fra eldre generasjoner, Øst-Europa, hagebrukere i Norge og fra egne erfaringer med vår "beredskapshage" her i Valdres.

 

Kurs 23. april på Nesodden (ekstern lenke)

23. april, kl 12 - 14. Kurset holdes på Villa Fredbo på Nesodden. Ekstern lenke for påmelding
Halvor Nordrum