Her starter Vidas tomatkultur under 20 cm med snø

På en gård 600 moh i Vang, ved inngangen mot Filefjell, dyrker Vida Timinskiene fra Litauen 200 tomatsorter på sin måte - og det fungerer. 

Snødekte såbed. Foto: Vida Timinskiene

Snødekte såbed. Foto: Vida Timinskiene

En vekker

Vida er energisk, målrettet, søker kunnskap om tomatdyrking over hele verden, og hun går sine egne veier - ofte ganske overraskende veier. Undertegnede bråvåknet og fikk kaffen i halsen da NRK radio sendte intervju med tomatdyrkeren som for åpen mikrofon sverget til snø som en viktig del av tomat-frøenes oppvåkning før spiring. Tanken slo ned som lyn fra klar himmel og var min gartnerhjerne totalt fremmed. Men Timinskiene snakket med overbevisning og mente tydeligvis det hun sa. For oss i Datsja er det viktig å lytte til alle dyrkeres erfaringer om de er aldri så fremmede - for ofte ligger det noe i dem. Så blir det opp til den enkelte leser å prøve det ut - om man ønsker det. Med starten på en ny tomatsesong bare noen måneder frem i tid, presenterer vi derfor Vidas erfaringer nå.

Sortsmangfoldet er enormt. Selv har hun en forkjærlighet for gamle klassikere

Sortsmangfoldet er enormt. Selv har hun en forkjærlighet for gamle klassikere

Påvirker frøet

Hun mener kalde impulser og skiftende temperaturer helt fra tomat-frøet legges i bakken, er avgjørende for å få gode røtter, robuste planter og gode avlinger i korte innlandssommere, selv om plantene skal stå i veksthus. At herding av planter er viktig, er gammel kunnskap og en kjent sak. Ved å eksponere plantene gradvis for lave temperaturer, vind og lys, mottar de signaler om å omstille seg til et annet klima, og takler dermed overgangen til livet utendørs mye bedre. Det samme gjelder ulike måter å vekke frø til spiring gjennom stratifisering. Men Vidas dyrkingsopplegg strekker dette mye lengre dette - hun snakker ikke bare om en kort omstilling, men om massiv påvirkning med temperaturer gjennom hele plantens oppvekst - helt fra frøet våkner. Spørsmålet er om de små svellende tomatfrøene under snøen faktisk kan motta impulser som får betydning for resten av plantens liv - Vida mener de gjør det og hun bygger sin påstand på egne observasjoner og på erfaringen fra tomatdyrkere i Sibir. Med 9 års dyrking på 600 moh i Vang, bør hun kanskje lyttes til.

Selv om småplantene en stund dyrkes på høye temperaturer, mener Vida at kuldeimpulsen som ble gitt helt i starten følger planten videre og er med å gjøre den mer robust. Foto: Vida Timinskiene

Selv om småplantene en stund dyrkes på høye temperaturer, mener Vida at kuldeimpulsen som ble gitt helt i starten følger planten videre og er med å gjøre den mer robust. Foto: Vida Timinskiene

Trinn for trinn

Frøene legges i tørr vekstjord ca 8 mars i et rom som holder rundt +10-15C. Så-brettene dekkes med 20 cm snø og et lag med hvit plast. Slik står det i 3 døgn mens snøen smelter. Nå flyttes brettene inn i et rom med +28C og godt med lys, til plantene har kommet ordentlig opp. Vida sier at denne forbehandlingen gir en ualminnelig rask og jevn spiring. Når småplantene har fått 4-5 blader, pottes de opp i 2 liters potter og settes til sakte vekst et sted der det ligger på +8C som minimum natt temperatur og +18C som maks dagtemperatur. Etter hvert som plantene trenger mer plass, flyttes de ut til vinduskarmer over hele huset og følger videre normale innetemperaturer frem til de plantes ut i veksthuset.

DSC07723.JPG

Jord og gjødsel

Med unntak av den spanske vintersorten RAF, som dyrkes ute mot et gjerde i friluft, plantes alt ut i veksthus der de dyrkes rett i bakken. Jorden er innblandet med saumøkk, trekull, eggeskall, kompost og et gressdekke og gir stort sett nok næring gjennom sommeren, men suppleres noe med gjødselvann basert på husdyrgjødsel. Sortene er godt merket og følges nøye gjennom hele sesongen

Jorden er en frodig blanding av hagens jord, kompost, møkk, eggeskall og gressdekke.

Jorden er en frodig blanding av hagens jord, kompost, møkk, eggeskall og gressdekke.

Viktige kunnskaper

Det kunne vært skrevet en bok om Vidas kjøkkenhage og dyrking opp mot fjellet i Vang, men vi må her begrense oss til hennes erfaringer med oppal av tomatplanter. Mennesker som Vida sitter på et hav av kunnskaper og hun deler villig. Norsk språk er ikke hennes sterkeste side - hun bruker helst engelsk, men hennes gode samboer Einar sørger for at alt blir riktig forstått. Informasjon om Vida finner du bla på http://www.vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/unike-fjelltomatar-i-heensgardane/ , her finner du også mer informasjon om hennes frøsalg og fremtidsplaner. Hun kan kontaktes på vidatiminskiene@gmail.com eller telefon 405 78 218.

Høstkurs i beredskapshagen lørdag 22 september  

Frø fra Vidas tomater fermenteres, renses, tørkes og selges til interreserte.

Frø fra Vidas tomater fermenteres, renses, tørkes og selges til interreserte.

Gartner Anders Nordrum