Frø for fred - Nobel gave til Norge i dag

Finnes det frø - finnes det håp. Som et sterkt symbol på nettopp håp, og samtidig en tydelig påminnelse om tragedien i en atomkrig, overrakte Organisasjonen Green Legacy Hiroshima i dag frø fra trærne som overlevde atombomben over Hiroshima. Gaven ble tatt imot av ledere for Universitetet og Botanisk hage i Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Beredskapsfrø - et godt julegavetips

Ikke alltid godt å vite hva en skal gi til jul eller bursdag, i alle fall ikke til folk som har det meste. Hva med grønnsaksfrø for 400m2 kjøkkenhage til å ha i fryseren i beredskap? «Beredskapshagen» er en gave som varer, og som kan utgjøre en betydelig forskjell om forholdene skulle fordre mer selvberging.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Vekst i grønt kull

Du kan lett brenne ditt eget biokull. I 10 år har de to småbrukerne i Østre Slidre sett hvordan kullet de tilfører jorden sakte forvandler livsgrunnlaget til plantene de dyrker på den lille plassen Karskogen, 650 moh i Valdres. De bygger terra preta - det dype, svarte, stabile og fruktbare jordsmonnet befolkningen i Amazonas skapte gjennom å tilføre trekull, dyrebein og husdyrgjødsel. Nå vil de lære sin enkle kullbrenner-teknikk videre.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Et godt kosthold for plantene

Kunnskapen om plantenes behov for et balansert og allsidig næringsinntak er ikke ny. Peter Nøvik skriver i Norsk Havebok fra1902 at «Planten bruger til sin Ærnæring mange forskjellige Emner saasom: Fosforsyre, Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Klor, Svovelsyre, Kiselsyre o.s.v. og fortsetter med å ramse opp rike kilder som husdyrgjødsel, kloakk, aske, urin, tang, fiskeavfall og handelsgjødsel. Viktige kunnskaper for en produktiv køkkenhage.

 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Høsten - også en såtid i grønnsakshagen

«Tidligere ferdig paa friland end almindelig kan gulrøttene bli, hvis de saaes om høsten», skriver Hagebrukslærer Sigurd Lysbakken i sin bok om Havedyrking i 1909. I et beredskapsperspektiv er metoden svært interessant, siden den normalt vil gi avling en måned tidligere neste sommer.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Alle kan dyrke hvitløk

Hvitløk kan dyrkes i din hage uansett hvor i landet du bor, men det forutsetter at du velger riktige sorter. I en kjøkkenhage med et beredskapsperspektiv er det klokt å bygge opp en god bestand som trives og kan fornyes fra år til år. 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Stormen som blåste liv i Merethes beredsskapstanker

I 2011 feide ekstremværet «Dagmar» innover landet. Jeg for min del var strømløs i ca 3 døgn - 3 døgn - og jeg leide et hus som ikke hadde vedovn! I etterkant var det mye rop og anklager mot stat og kommune over dårlig beredskap, og jeg hylte med. Men kan all beredskap egentlig være det offentliges ansvar? 

 

Read More
Merethe Lauen
Ugress som ressurs

Det kommer alltid nok, de gror fort og klarer seg godt samme hvordan sommeren er for det jeg ellers tenker å dyrke på åkerlappen min. Jeg tenker på vassarv, meldestokk, kveke, løvetann og flere til av de vi kaller ugress.

Read More
God pant i gammel kunnskap

For nyplantede grønnsaker er klare plastflasker, bærkurver og bokser effektive små drivhus som gir god beskyttelse mot snegler i etableringsfasen og er et hinder mot vind og uttørking. Ideen er over 100 år gammel - det kan være god pant i gjenbruk av plastflasker og gammel kunnskap.

Read More
Putt resten av frøene i fryseren

Normalt har tørre nedfrosne frø svært lang levetid. Etter såing sitter mange av oss igjen med rester - eller hele poser som aldri ble åpnet. Dette er en fin anledningen til å øve på å fryse ned egne frø for fremtiden. 

Read More
Halvor Nordrum
Med poding av agurker på kursplanen

På vårens kurs om Beredskapshager i Vestfold og Valdres, er poding av agurk på gresskar noe kursdeltakerne skal få prøve i praksis. Ikke først og fremst fordi det er morsomt og utfordrende, men fordi det åpner nye muligheter for dyrking av en våre mest sårbare grønnsaks-kulturer.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Kurs i beredskapshagen

Vi lever våre liv trygt i en matvare-overflod holdt oppe av en solid økonomi, olje, elektrisitet, rent vann, matvarer som kan transporteres jorda rundt, datateknologi, godt smittevern og fravær av krig. Dette er veldig bra. Men hva om noe av dette stabile glipper - hva om vi måtte dyrke mer av vår egen mat for en periode?

Read More
Halvor Nordrum
Lagring av grønnsaker i hagen

Vi har i disse dager åpnet vårt første provisoriske vinterlager av grønnsaker i hagen. Overvintringen har dette året gått bra, selv om temperaturen noen netter krøp under - 20C, snødekket var tynt og metoden var enkel. Men det er ingen garanti for at det alltid vil fungere.

Read More
Gartner Anders Nordrum