Kornet, hagen, arven og livet

Kristin og Johan Sward dyrker og tar vare på restene av våre forfedres store kornarv. Ved å dyrke de gamle sortene, bruke dem og gjøre de tilgjengelig for deg og meg som bakemel og så-korn, lever kunnskapen om sorter, dyrking og bakeegenskaper videre - sort for sort. Kristin og Johan sitter i dag på gamle landsorter som kan dyrkes over store deler av Norge - også på enkelte steder det ikke lenger dyrkes korn - det er verdt spalteplass i et beredskapsperspektiv.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Han samler planter for livet

Ingen i Norge har gjort mer for innsamling, utprøving og spredning av spiselige vekster og frø for norske forhold, enn x-briten og havforskeren Stephen Barstow. Drevet av en genuin matvekst-interesse og en dyp overbevisning om at mange av disse plantene kan bli viktige i fremtiden, bruker han tid på bevaring, kunnskapsdeling om og spredning av nyttevekster. Nå foreslår han etablering av nyttevekst/grønnsaks-reservater over hele landet - det tror vi en dag kan vise seg å bli viktig.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Chilli for norske kjøkkenhager?

Hvilke chillisorter vil klare seg best og gi mest avling under enkle forhold for en helt vanlig norsk husstand? Christopher Brandsdal i Valdres er en av mange lidenskapelige chillidyrkere som gjennom egen og andres nettsider søker over hele verden etter sortene med ulike egenskaper. Vi jakter på sorter med kort kulturtid - har du erfaringer å dele?

 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Frø for fred - Nobel gave til Norge i dag

Finnes det frø - finnes det håp. Som et sterkt symbol på nettopp håp, og samtidig en tydelig påminnelse om tragedien i en atomkrig, overrakte Organisasjonen Green Legacy Hiroshima i dag frø fra trærne som overlevde atombomben over Hiroshima. Gaven ble tatt imot av ledere for Universitetet og Botanisk hage i Oslo i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Beredskapsfrø - et godt julegavetips

Ikke alltid godt å vite hva en skal gi til jul eller bursdag, i alle fall ikke til folk som har det meste. Hva med grønnsaksfrø for 400m2 kjøkkenhage til å ha i fryseren i beredskap? «Beredskapshagen» er en gave som varer, og som kan utgjøre en betydelig forskjell om forholdene skulle fordre mer selvberging.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Vekst i grønt kull

Du kan lett brenne ditt eget biokull. I 10 år har de to småbrukerne i Østre Slidre sett hvordan kullet de tilfører jorden sakte forvandler livsgrunnlaget til plantene de dyrker på den lille plassen Karskogen, 650 moh i Valdres. De bygger terra preta - det dype, svarte, stabile og fruktbare jordsmonnet befolkningen i Amazonas skapte gjennom å tilføre trekull, dyrebein og husdyrgjødsel. Nå vil de lære sin enkle kullbrenner-teknikk videre.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Et godt kosthold for plantene

Kunnskapen om plantenes behov for et balansert og allsidig næringsinntak er ikke ny. Peter Nøvik skriver i Norsk Havebok fra1902 at «Planten bruger til sin Ærnæring mange forskjellige Emner saasom: Fosforsyre, Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Klor, Svovelsyre, Kiselsyre o.s.v. og fortsetter med å ramse opp rike kilder som husdyrgjødsel, kloakk, aske, urin, tang, fiskeavfall og handelsgjødsel. Viktige kunnskaper for en produktiv køkkenhage.

 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Høsten - også en såtid i grønnsakshagen

«Tidligere ferdig paa friland end almindelig kan gulrøttene bli, hvis de saaes om høsten», skriver Hagebrukslærer Sigurd Lysbakken i sin bok om Havedyrking i 1909. I et beredskapsperspektiv er metoden svært interessant, siden den normalt vil gi avling en måned tidligere neste sommer.

Read More
Gartner Anders Nordrum
Alle kan dyrke hvitløk

Hvitløk kan dyrkes i din hage uansett hvor i landet du bor, men det forutsetter at du velger riktige sorter. I en kjøkkenhage med et beredskapsperspektiv er det klokt å bygge opp en god bestand som trives og kan fornyes fra år til år. 

Read More
Gartner Anders Nordrum
Stormen som blåste liv i Merethes beredsskapstanker

I 2011 feide ekstremværet «Dagmar» innover landet. Jeg for min del var strømløs i ca 3 døgn - 3 døgn - og jeg leide et hus som ikke hadde vedovn! I etterkant var det mye rop og anklager mot stat og kommune over dårlig beredskap, og jeg hylte med. Men kan all beredskap egentlig være det offentliges ansvar? 

 

Read More
Merethe Lauen
Ugress som ressurs

Det kommer alltid nok, de gror fort og klarer seg godt samme hvordan sommeren er for det jeg ellers tenker å dyrke på åkerlappen min. Jeg tenker på vassarv, meldestokk, kveke, løvetann og flere til av de vi kaller ugress.

Read More