Norsk krigshistorie om beredskap i hagen

Da Frognerparken var potetåker

Det er nesten uvirkelig å tenke på at våre besteforeldre på 40- tallet i noen år var tvunget opp i et hjørne der hager, plener og parker ble lagt om til potetåkre, beiter og kjøkkenhager - for å sikre mat nok til store og små. Men slik var det under 2. verdenskrig.

«Matmangelen førte ikke bare til frustrasjon og sinne, den utløste også stor oppfinnsomhet. I mange strøk og familier gikk det sport i å finne på nye, kreative botemidler. Gressplenen og blomsterbedet ble satt i natural­hus­hold­ningens tjeneste: Mange huseiere dyrket grønnsaker i hagen eller tok plenen i bruk som beitemark for egen geit. Kaninburene florerte, og «villagris» var et av tidens nyord» .
Gartner Anders Nordrum