15 februar - og tid for å så purre

Ingen andre grønnsaker må starte så tidlig som purre. Allerede nå, 15. februar, bør mange sorter såes for å gi en grei avling. Godt er det da at purren ikke trenger særlig høy temperatur for å spire. Ligger det på rundt 15 til 20 C i vinduskarmen, er det bra. Faktisk kan det oppstå spirehemming om temperaturen går vesentlig over 20 C.

Nå tidlig på året er det fortsatt korte dager og totalt sett lite lys. Men på de neste to uker før spirene er ordentlig oppe, er dagene allerede lengre. Og med solvendt vindu i mars, vil lysmengden sannsynligvis bli god nok her hos oss i Valdres. Vi vil gjøre alt oppal av planter uten tilleggslys i år, for å se hva vi kan klare oss uten. Sannsynligvis blir småplantene lysere og litt «slengete", men samtidig vet vi jo at de klarte det før i tiden.

Frem til de første spirene har kommet opp, vil vi la en klar plastikk ligge på, så jordoverflaten ikke tørker ut.

Gartner Anders Nordrum