Aluminiumsfolie bak plantene ga betydelig vekstøkning

Foreløpig er det vanskelig å si hvor mye det vil virke inn på de ferdige plantene, men så langt har vårt lille eksperiment med forsterking av naturlig lys vært tydelig i favør for de plantene som har en aluminiumsfolie i bakkant.

Plantene lengst inne i rommet, nærmest aluminiumsfolien fikk betydelig bedre vekst enn de nærmest vinduet.

Plantene lengst inne i rommet, nærmest aluminiumsfolien fikk betydelig bedre vekst enn de nærmest vinduet.


Tydelig

Og det er veldig tydelig at plantene lengst fra vinduet, nærmest aluminiumsfolien, har vesentlig sterkere vekst og en rettere vokseform. Foreløpig er det bare to sorter tomatplanter med, men begge reagerer likt. Brettene med planter uten aluminiumsfolie bak, er betydelig mindre og de er mer fremoverlent mot lyset. At det ville gi en økt vekst var jeg selvfølgelig klar over, men at det ville bety så mye for de innerste plantene var overraskende. 

To grupper med samme tomatsort, samme størrelse ved start og samme vindusplassering, men den ene med aluminiumsfolie bak. Bildet taler for seg selv.

To grupper med samme tomatsort, samme størrelse ved start og samme vindusplassering, men den ene med aluminiumsfolie bak. Bildet taler for seg selv.

Fotosyntesen

Dette handler utelukkende om å gi plantene mest mulig og jevnest mulig, lys til fotosyntesen. At virkningen ville bli god var ikke uventet, men at de lengst bak skulle få best lys, var overraskende. Dette lille eksperimentet har som mål å se hvor gode planter det er mulig å lage uten bruk av tilleggslys. Meningen med alt vi gjør her på www.datsja.no er å finne ut litt mer om hvordan man kan dyrke best mulig og mest mulig matvekster i en situasjon der tilgangen på energi og andre hjelpemidler er begrenset. Har du innspill til temaer eller tips du synes hører hjemme under Datsjas målsetning, vil vi gjerne høre fra deg. 


Sammen kan vi bygge kunnskap og gjennom det være med å styrke deler av matsikkerheten for oss selv og samfunnet.
 

Gartner Anders Nordrum