Datsjas Facebook side

Vi ser at det er viktig å dele kunnskap om og rundt temaet matvareberedskap med Datsjas følgere - også utover det vi selv produserer av artikler om dyrking i en beredskapshage. Datsjas facebook side https://www.facebook.com/datsjano/ er stedet vi legger ut det vi tenker er relevant stoff rundt temaet.

fullsizeoutput_f42.jpeg


Den vanskelige silingen

Det produseres enorme mengder interresante artikler og godt fagstoff, som på ulike måter belyser verdens matvaresituasjon, betydningen av matvaresikkerhet og viktigheten av matvareberedskap på ulike plan. Mye publiseres av anerkjente fagfolk og medier og har en solid faglig forankring, mens andre publikasjoner kan være vanskeligere å etterprøve og kvalitetsbekrefte. På Datsjas Fb-side prøver vi å sile hva vi legger ut, samtidig er vi de første til å innrømme at denne silingen både kan bli for grov og for fin. Vi sitter ikke på noen endelig fasit.

Vi prøver å holde oss unna politiske diskusjoner - men gjør unntak, vi prøver å unngå synsing - men gjør unntak og vi prøver å unngå spekulasjoner - men gjør også der unntak. Hva som er å anse som konspirasjonsteorier er flytende og i endring etter som historien går fremover - vi får først sikre svar på hva som var rett og galt når alt har skjedd. Det er vår jobb å redigerer denne siden og vi må derfor ta ansvar for hva vi legger ut. Ønsket er at det leserne finner på Datsjas fb-side skal være etterrettelig, redelig, til hjelp, gi faktisk kunnskap og bidra til større matvareberedskap for husstander, nabolag og samfunn slik at flest mulig mennesker kan hjelpes og ivaretas om vi skulle oppleve vanskelige perioder.

Vårt selvpålagte mandat, er å fokusere på og informere om mulighetene som ligger i det å kunne dyrke mer av sin egen mat i kjøkkenhager og parseller med enkle hjelpemidler.


Dine innspill

Ser du på hva vi har delt på Datsjas fb-side får du fort et inntrykk av hva vi tenker er relevant. Har du lenker til artikler eller rapporter du tror er solide og etterprøvbare og som du mener kan være av interesse for oss og flere av Datsjas lesere, så send gjerne en pm eller mail oss på post@datsja.no, Alt mottas med takk, så gjør vi fortløpende en vurdering på hva vi legger ut.


Gartner Anders Nordrum