Løk lagres godt varmt og tørt på veggen

Grønnsaksskuffen i kjøleskapet er løkens verste fiende om den skal lagres lenge - det samme er ofte en jordkjeller. Aller best har løken det hengende i en flette fra taket på +20C.

Bildet er til illustrasjon. Vinduet er ikke et egnet sted for lagring, da temperaturen blir for lav. Trekk heller plasseringen inn i rommet, på et jevnt varmt sted. Fletteteknikken for løk blir litt annderledes enn for hvitløk, men like sterk.

Bildet er til illustrasjon. Vinduet er ikke et egnet sted for lagring, da temperaturen blir for lav. Trekk heller plasseringen inn i rommet, på et jevnt varmt sted. Fletteteknikken for løk blir litt annderledes enn for hvitløk, men like sterk.

Lagring enten helt kaldt - eller godt og varmt

Temperaturen nederst i kjøleskapet ligger gjerne på mellom +8 og +12 C. Dette er en temperatur som vekker løken og får den til å starte groing. Som hagebrukslærer Lars Undeland skrev i 1942, "bør ikje varmen gå over 0 C. Godt mogen lauk toler litt frost når han tinar sakte opp att."  Men her slet de tydeligvis med å formulere seg og å finne en balanse i budskapet, for som Lysbakken sier i sin grønnsaksbok i 1909, "oppbevaringen skjer tørt og koldt, men nogenlunde frostfritt sted". De visste at de måtte lavt ned i temperatur, men altså ikke for lavt. I dag anbefales yrkesdyrkere å langtidslagring løk på mellom 0 til +2 C.

Illustrasjon av godt moden rødløk fra boken Havedyrking av Sigurd Lysbakken fra 1909. At løken er skikkelig tørr i enden og har fått ett godt lagringsskall før den tas inn for lagring, er umåtelig viktig. Hvis ikke, er løken svært utsatt for råtning.

Illustrasjon av godt moden rødløk fra boken Havedyrking av Sigurd Lysbakken fra 1909. At løken er skikkelig tørr i enden og har fått ett godt lagringsskall før den tas inn for lagring, er umåtelig viktig. Hvis ikke, er løken svært utsatt for råtning.

På den andre siden av skalaen, lagres løk godt på rundt +20C - altså romtemperatur. Og den vil da ofte klare seg helt til påske uten å gro. Etter høsting og tørking på ettersommeren, flettes løken og henges rett inn i romtemperatur. I Øst Europa er dette svært vanlig, og løkfletter kan ofte henge rundt omkring i huset gjennom vinteren. 

Kepaløk lagt til tørking oppå en presenning. Viktig å sørge for rask og god tørking og gjerne i sola. Blir det regn, er det viktig å legge de til tørk under et tak - pass bare på at det lufter godt!

Kepaløk lagt til tørking oppå en presenning. Viktig å sørge for rask og god tørking og gjerne i sola. Blir det regn, er det viktig å legge de til tørk under et tak - pass bare på at det lufter godt!

Varmt - kaldt - varmt

En ganske vanlig måte å lagre på i Øst Europa er en kombinasjon av varmt og kaldt, og at man unngår de "farlige" kjøleskapstemperaturene. 

På den russiske nettsiden her anbefaler de å henge løken rett inn i romtemperatur på + 18 til +22 C om høsten. Når temperaturen ute faller, kan du henge løken direkte inn på - 0 C på for eks et loft, i en bod eller en i kjeller gjennom vinteren. På vårparten kan du så henge de inn i full stuetemperatur igjen.  På denne måten klarer løken å forlenge lagringen optimalt. Den kjølige perioden av lagringen blir anbefalt å holde seg på minussiden av 0 C, men ikke under -3 C.

Løk i alle varianter er viktig på Datsjaen og i kostholdet for østeuropeere og mange er dyktige på både oppal, dyrking og lagring. Er man heldig å bli kjent med innflyttere fra øst, kan det være lurt å spørre om råd og tips. Erfaring tilsier at er at de fleste av oss kommer klokere hjem etter slike samtaler.

I et hjørne inne i rommet henger løkfletten tørt i en stabil romtemperatur på +20 - 22C. 

I et hjørne inne i rommet henger løkfletten tørt i en stabil romtemperatur på +20 - 22C. 

Løk i et beredskapsperspektiv

Skulle vi komme i en situasjon med vanskelig tilgang på setteløk, vil den gamle måten med å så løken innendørs for så å plante ut bli vegen å gå, for både kepa og sjalottløk. Har man fått opp en bestand av god sjalottløk fra frø, kan den dyrkes videre i flere år, med utgangspunkt i deling. Vi kommer tilbake med stoff om dyrking av løk fra frø (ikke setteløk) på nyåret. 

Sjalottløk ble i tidligere tider stort sett formert ved deling. I dag blir den ofte sådd. I en situasjon med liten tilgang på frø, lar den seg lett oppformere med småløk fra året før. Fra boken Havedyrking av Sigurd Lysbakken fra 1909.

Sjalottløk ble i tidligere tider stort sett formert ved deling. I dag blir den ofte sådd. I en situasjon med liten tilgang på frø, lar den seg lett oppformere med småløk fra året før. Fra boken Havedyrking av Sigurd Lysbakken fra 1909.

Utfordrende med løk fra butikken

De beskrevene lagringsmetodene er beregnet for løk du dyrker selv og er ikke uten videre overførbare til løk du kjøper i butikken. Ofte har butikkløken vært underveis i uker på nettopp de temperaturene som vekker den fra dvalen. 

 

Fletting mer enn pynt

Siden både hvitløk og løk (kepa og sjalott) best lagres luftig, tørt og varmt, er kunnskap om fletting nyttig. Kepa og sjalottløk har et svakere gress enn hvitløk og fordrer litt andre fletteteknikker - men alt kan læres - og det man har lært kan læres videre. Det er god matvareberedskap.

 

 

 

 

 

Gartner Anders Nordrum