Hva gjør du med jordrottene?

Kombinasjonen av en kjøkkenhage full av grønnsaker/poteter og jordrotter/vånd er ganske enkelt uforenelig. Galina Kazima anbefaler planten hundetunge rundt hele kjøkkenhagen. Hva er din strategi?

På tross av sin naturlige tilknytting til vann og våtmark, flytter den ofte langt inn på tørre bakker. Foto: Peter Trimming

På tross av sin naturlige tilknytting til vann og våtmark, flytter den ofte langt inn på tørre bakker. Foto: Peter Trimming

Egentlig et hamster

Fortsatt sitter svigerfars historie i meg om det året da jordrottene hadde gravd ganger på langs av alle potetfårene og ødelagt mye av avlingen. Frekke svina - eller vånd, jordrotte, vassrotte og Arvicola amphibius som den heter på latin, hadde herjet på i ly av potetriset uten synlig skade på selve plantene. 

Men nå, sakte, sakte har jeg blitt mildere stemt mot denne brune jordboeren. Ikke er den en rotte, men hører med til hamsterslekten og er i Storbritannia fredet da den regnes som utryddingstruet. Britene kaller den forresten ikke rotte, men European water vole eller bare voles, noe som kanskje også hjelper litt på motforestillingene. Og når vi nå til og med vet at den er ren vegetarianer og ikke engang trenger seg inn i hus, faller noen av de hardeste motforestillingene sammen. Egentlig en snill og renslig liten skapning, - men like fullt er den altså en umulig medborger i kjøkkenhagen og i alle fall om perspektivet er at kjøkkenhagen en dag kanskje kan få betydning som beredskap for vår egen matproduksjon. Dessuten har den en utbredelse langt ut over det navnet vannrotte skulle tilsi og trives selv om det er langt til åpent vann. Så hva gjør vi da?

Den har sine fiender

Som nattaktiv og jordboende har den sine fordeler, men uten fiender er den ikke. I England fikk bestanden en knekk med minkens inntreden i tillegg til at både røyskatt og rev er naturlige fiender. Det samme er endel rovfugler, og dessuten opplever mange bønder og hageeiere at både katter og hunder kan spesialisere seg i jakten på vånd og ganske effektivt være med å holde bestanden nede. 

Beiter blir også ofte fri for vånd, siden beitedyr tråkker igjen gangene og forstyrrer livet - med andre ord vil det hjelpe om vi stadig tråkker igjen hull og ganger. Men det kan ta tid før kolonien innser at slaget er tapt.

Alle midler?

Den russiske hageeksperten og forfatteren Galina Kazima forteller oss at tett planting av Hundetunge (Cynoglossum officinale) rundt hele kjøkkenhagen er effektivt, mens andre mener at aske i åpningene er nok. Har du erfaringer?

Hundetunge (Cynoglossum officinale) skal i følge Galina Kazima være en plante vånden missliker og som kan fungere som "gjerde" rundt kjøkkenhagen. Foto: Naturshow.dk

Hundetunge (Cynoglossum officinale) skal i følge Galina Kazima være en plante vånden missliker og som kan fungere som "gjerde" rundt kjøkkenhagen. Foto: Naturshow.dk

Det finnes noen sikre metoder for midlertidig utryddelse, men det er faktisk ganske strengt lovregulert For eksempel er bruk av eksos, ved å trekke et rør mellom eksospotta og et av våndens hull svært effektivt, men det er ikke lenger lovlig. Det samme gjelder diesel og bensin i hullene. 

Feller fungerer, men krever tidlig og intens innsats, siden koloniene fort blir store. Med 4-5 kull i året og fruktbar alder etter 2 måneder, krever det tidlig satsing. 

Bruk av store mengder vann i hullene regnes normalt ikke som effektivt, siden vånden bygger sitt gangsystem med tanke på et liv med skiftende vannstand ved vannkanten, - men noen melder allikevel at det har fungert. 

Ulike høyfrekvente lyder ser ikke ut til å vise tilfredsstillende effekt i forsøk, selv om enkelte også erfarer at både det og små vindmøller fungerer overraskende bra.

Vanlig rottegift regnes ikke som virksomt, siden K-vitamin er motgift og vånden får mye av dette vitaminet gjennom å spise røtter. Karbid regnes derimot for å være effektivt, og ved å legge biter av kalsiumkarbid i gangene til vånden og så stenge hullet, reagerer karbidet med jordfuktigheten og det dannes giftig acety­lengass som fyller gangene. Men her må det utvises stor forsiktighet, siden gassen som dannes er svært brannfarlig.

Avskrekkende skal stoffet Revira Special ifølge en del forsøk ha, men det må fornyes jevnt.

Varig vern

Men må dette være en evig krig? Mye tyder på at et varig vern av kjøkkenhagen og et varig vern av vånden kan kombineres. Ved å legge ned både en grundig engangsjobb og engangsinvestering i,  er kanskje freden innen rekkevidde? Mange har erfart god beskyttelse med hønsenetting rundt røttene på spesielt kjære hageplanter, og det samme kan med hell gjøres rundt kjøkkenhagen .  I England går det nå mer og mer den veien, og kanskje er det både riktig og verdt jobben? Ved å grave en grøft i minimum 25 cm dybde inntil eksisterende gjerdet rundt hele dyrkingsarealet og så legge hønsenetting eller kyllingnetting helt ned og litt ut i bunn og så la resten gå opp langs gjerdet minst 50 cm over bakken, sier erfaringene at freden er innen rekkevidde.

Men hva er din erfaring?

 

 

 

Gartner Anders Nordrum