God pant i gammel kunnskap

For nyplantede grønnsaker er klare plastflasker, bærkurver og bokser effektive små drivhus som gir god beskyttelse mot snegler i etableringsfasen og er et hinder mot vind og uttørking. Ideen er over 100 år gammel - det kan være god pant i gjenbruk av plastflasker og gammel kunnskap.

Halve flasker er et vanlig syn på en russisk datsja i mai

Halve flasker er et vanlig syn på en russisk datsja i mai

God effekt - gammelt nytt

Noen ganger er effekten av mikroklimaet overraskende. At en halv flaske eller bærkurv kan bety en vesentlig forskjell, kan kanskje virke overraskende, men metoden er velkjent. Tidlig på 1900 tallet begynte man i profesjonell dyrking å dekke til utplantede grønnsaksplanter med små hetter av voksbelagt papir - en hette på hver plante, slik Torfind Skard beskriver det i læreboken "Dyrking av grønnsaker, frukt og bær».

Minidrivhus av vokset papir i produksjonsfelt på 40 tallet. Alle vekster som skulle bli tidlig ferdig eller trengte en ekstra lang sommer, fikk noen uker under hvert sitt lille "telt". Salgsverdien av hver enkelt grønnsak var den gangen mye høyere og forsvarte derfor både vokspapir og ekstra-arbeid. Foto: Torfinn Skard   

Minidrivhus av vokset papir i produksjonsfelt på 40 tallet. Alle vekster som skulle bli tidlig ferdig eller trengte en ekstra lang sommer, fikk noen uker under hvert sitt lille "telt". Salgsverdien av hver enkelt grønnsak var den gangen mye høyere og forsvarte derfor både vokspapir og ekstra-arbeid. Foto: Torfinn Skard

 

Flittig brukt i øst

På datsjaene i Russland finner vi mange varianter av "mikroveksthus" denne tiden av året. Sårbare småplanter flytter ut og summen av gode vekstdøgn må gå opp - samtidig som en uberegnelig nattefrost skal holdes på avstand. Tidlig avling av kål og salat er viktig, men også varmekjære frilandsagurker trenger en forlenget sommer.

Halve brusflasker, jordbærkurver, rekebokser og delte matoljeflasker i skjønn forening over hver sin småplante. Alle bokser og flaskebunner borrer vi hull i for lufting. Fra vår hage i Valdres.   

Halve brusflasker, jordbærkurver, rekebokser og delte matoljeflasker i skjønn forening over hver sin småplante. Alle bokser og flaskebunner borrer vi hull i for lufting. Fra vår hage i Valdres.

 

Bruk alt gjennomsiktig

Det er en god ting å lære seg at det meste kan gjenbrukes på en god måte.. En flaske levert til pant, gir oss kr 2,50.  Om vi deler den i to og lar den fungere som miniveksthus noen år, før den går til plastavfall, så har den kanskje gitt mer tilbake både i kroner og erfaring. En gang blir det kanskje nyttig kunnskap å ta frem igjen.