Vinterkurs «Fra frø til småplante i vinduskarmen»

Med kjøkkenhagen i et beredskapsperspektiv, er forkultur av gode småplanter - uten bruk av tilleggs-lys og med helt enkle hjelpemidler - viktige kunnskaper og ferdigheter. Lørdag 19. januar holder vi dagskurs om temaet.

En plantes utvikling og livsbetingelser, fra den som frø vekkes og helt frem til den har sine første varige blader og kan “stå på egne ben”, er avgjørende for livet videre. Bilde: https://ndla.no/nb/node/69681

En plantes utvikling og livsbetingelser, fra den som frø vekkes og helt frem til den har sine første varige blader og kan “stå på egne ben”, er avgjørende for livet videre. Bilde: https://ndla.no/nb/node/69681


Kursets mål

Kurset gir deltakerene en god innføring i plantenes behov, fra vi vekker frøet ut av dvalen og frem til plantene er klare for utplanting. Med disse kunnskapene og erfaringene skal kursdeltakerene kunne reise hjem og dyrke frem sine egne grønnsaksplanter i sin egen viduskarm - med det lyset de naturlig får gjennom vinduet - og med den varmen som er i huset. Kurset har et uttalt mål om å styrke kjøkkenhagens matvarepotensial ved en langvarig krise.

Oppal av egen småplanter med bare naturlig lys, er viktig i store deler av verden. Her fra et kjøkken-vindu i Arkhangelsk i mars

Oppal av egen småplanter med bare naturlig lys, er viktig i store deler av verden. Her fra et kjøkken-vindu i Arkhangelsk i mars


Kursinnhold

I kurset følger vi frø og planter både teoretisk og praktisk. Temaene er : Frølagring, ulike frø - ulike behov, fra frø til plante, utviklingsstadier, spiretemperaturer, såjord, såing, spiring, prikling, optimal utnyttelse av vinduskarmen, nok naturlig lys gjennom lysrefleksjon og småplanteproduksjon i kaldbenk og dyrkingskasser. 

Å finne gode måter å reflektere lyset på, er en forutsetning for at plantene ikke skal strekke seg for mye.

Å finne gode måter å reflektere lyset på, er en forutsetning for at plantene ikke skal strekke seg for mye.


Frøet og prosessen

Frø er en tidskapsel inn i fremtiden. Så lenge de ligger tørt og kaldt, vil de fleste frø-slag lagre godt i mange år. Er de frosset vil de fleste leve i generasjoner. Hva som vekker frø ut av denne dvalen, varierer noe fra planteslag til planteslag, men for de fleste handler det om fuktighet og riktig spiretemperatur. 

Noen frø spirer fort, andre sakte - i tillegg stiller en del ulike krav til ulike temperaturer for å vekke frøet.

Noen frø spirer fort, andre sakte - i tillegg stiller en del ulike krav til ulike temperaturer for å vekke frøet.


Kursholder

Som formidler av gartnerfag har pedagogen Anders Nordrum en forholdsvis bred erfaringsbakgrunn - både gjennom sine 22 år ved Gjennestad gartnerskole, sine 10 år som gartner i kriminalomsorgen, som kursholder, fra egen kjøkkenhage, i ulike media og de siste årene også gjennom artikler på bloggen www.datsja.no. Ved å søke mot eldre faglitteratur, erfaringer fra datsjaer i Øst-Europa, småhagedyrkere i Norge og gjennom utprøving av ulike metoder i Beredskapshagen, søker Anders og Barbro å koble nøktern fagkunnskap opp mot menneskers tause, håndbårne erfaringene - for på den måten å kunne formidle videre relevant dyrkingskunnskap som igjen kan komme til nytte om vi skulle oppleve tider med høye matvarepriser eller matknapphet.

Målet for våre kurs er å formidle velprøvd og solid kunnskap om dyrking av grønnsaker med basis i gjødsel og hjelpemidler som er i ditt nærområde.

Målet for våre kurs er å formidle velprøvd og solid kunnskap om dyrking av grønnsaker med basis i gjødsel og hjelpemidler som er i ditt nærområde.


Sted og tid

Kurset holdes hos oss i Datsja på Leira i Valdres mellom kl 09.00 og 16.00 den19 januar. Kurspris er 1000,- inkludert lunsj og kaffe. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper. Påmelding på mail til post@datsja.no. Max 15 deltakere.

Vi har noen overnattingsplasser her hos oss. Pris for oppredd seng + kveldsmat og frokost er kr 500,-. Forøvrig er det gode hotell på Fagernes.

Gartner Anders Nordrum