Enkel lysfangst i vinduskarmen

Det er fullt mulig å dyrke velutviklede, gode grønnsaksplanter i vinduskarmen med naturlig lys - om vi bare klarer å fange og utnytte det lyset som faktisk er der. 

Tomatplanter i god utvikling i vindushylle med lysreflekterende bakvegg av aluminiumsfolie. Merk deg at plantene lengst fra vinduet, nærmest folien, er de som vokser best og rettest. De nærmest vinduet strekker seg mot lyset. 

Tomatplanter i god utvikling i vindushylle med lysreflekterende bakvegg av aluminiumsfolie. Merk deg at plantene lengst fra vinduet, nærmest folien, er de som vokser best og rettest. De nærmest vinduet strekker seg mot lyset. 

Vindushyller med reflektor

For to år siden skrev vi en artikkel om hvordan mange i Øste Europa optimaliserte utnyttelsen av vindusarealene til oppal av småplanter ved å bruke hyller og speil (reflektor). Les artikkelen her

Når situasjonen krever det, bruker man det man har. Bilde er av dyrkingshyller i et bolighus i Arkhangelsk.

Når situasjonen krever det, bruker man det man har. Bilde er av dyrkingshyller i et bolighus i Arkhangelsk.

Lesernes tilbakemeldinger og vår egen erfaring, viser at dette går veldig fint, men at dette med bruk av speil og aluminiumsfolie naturlig nok byr på noen praktiske utfordringer ved vanning, samtidig som bruk av mye reflektorer hindrer lys fra å komme inn i rommet. Reflektorene kommer rett og slett litt i veien.

Klar til oppstart. En dyrkingshylle bør være hvit alle veier slik at lyset reflekteres best mulig. Selve konstruksjonen er en hylle som settes løst inn i vinduets lysåpning. Hyllene er løse og justeres etter behov. Det er viktig å følge med på temperaturene.

Klar til oppstart. En dyrkingshylle bør være hvit alle veier slik at lyset reflekteres best mulig. Selve konstruksjonen er en hylle som settes løst inn i vinduets lysåpning. Hyllene er løse og justeres etter behov. Det er viktig å følge med på temperaturene.

Lys-persienne - en enkel løsning

Ved å klippe til papp som dekker lysåpningen i en hyllehøyde, lime aluminiumsfolie på vindus-siden, hengsle platen med tape på hyllen over og så forbinde platene nederst med en snor til en krok i taket, kan vi lett regulere det slik at vi får maksimal refleksjon på dager med lite lys ute, eller slippe mer lys inn i rommet når det er mye lys ute. Samtidig kan persiennene løftes helt opp både ved vanning og om nettene når plantene trenger varmen fra rommet.

Papp platene med aluminiumsfolie er tapet fast i overkant og kan justeres ved å heve nedre del opp og ned. På overskyede dager lar vi plata henge nesten ned for å reflektere mest mulig lys. Er det sol, blir det nok lys og platene heves opp.

Papp platene med aluminiumsfolie er tapet fast i overkant og kan justeres ved å heve nedre del opp og ned. På overskyede dager lar vi plata henge nesten ned for å reflektere mest mulig lys. Er det sol, blir det nok lys og platene heves opp.

Brannfare

Innvendinger som kom mot bruk av sol-reflektor var bla at det kunne gi fare for brann, men ingen ting tyder på at det er mulig. Det er først når solstrålene samles og sentreres gjennom et prisme at farlige temperaturer oppstår. Det som derimot kan være en viss risiko, er at speil kan blende forbipasserende trafikanter - det må man ta på alvor. 

Utenfor er det selvfølgelig en sjans for at folk kan blendes av reflektoren. Tenker vi over hvordan vi bruker det, er det neppe et problem

Utenfor er det selvfølgelig en sjans for at folk kan blendes av reflektoren. Tenker vi over hvordan vi bruker det, er det neppe et problem

Utømmelig lyskilde

I vårt perspektiv er det viktig å peke på løsninger som fungerer dersom  ting vi nå tar forgitt, skulle falle bort. Varme vil de fleste av oss kunne sikre seg gjennom å fyre med ved, mens strøm og lys kan bli en minimumsfaktor. Dagslys har vi alltid nok av.

Gartner Anders Nordrum